SIA BERTAS NAMS kļūst par Latvjias Tidzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) biedru, tādējādi apstiprinot savu vēlmi aktīvi līdzdarboties Latvijas komercdarbības vides attīstībā.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) dibināta 1934. gada 21. decembrī un ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies vairāk nekā 2500 biedri – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.

Vairāk informācijas par LTRK var skatīt šajā saitē: https://www.chamber.lv/.