Dzīvnieku aizsardzības dienā 4. oktobrī, Bertas Nams darbinieki devās uz Dzīvnieku patversmi un mājas zoo "Mežavairogi" un Animal shelter ''Second home'', lai iepriecinātu tos, kuriem tas nepieciešams visvairāk. Mazas un lielas ķepiņas steidza mūs laipni sagaidīt un priecājās par katru uzmanības mirkli, ko tiem veltījām. Lai visiem skaista šī Dzīvnieku aizsardzības diena un, lai ar atbildību izturamies pret tiem, kurus pieradinām!